Tu Plan Digital, fundamental en la nueva situación social – Suspertu Digitala

Digitalizar tu negocio, fundamental en la nueva situación social.
Planifica tu estrategia de Marketing Online: enfoque, público, objetivos, canales, inversión, líneas de trabajo.

Taller práctico para conocer el estado digital de tu negocio y los aspectos a trabajar para conseguir resultados de difusión, captación, conversión, venta y fidelización online.

Objetivo

Entender y definir las líneas clave a trabajar en Marketing Digital, no vale todo ni para todos, conocer y decidir lo mejor para cada empresa, proyecto y situación.

Dirigido a

Personal de marketing, ventas, directivos, empresarios.

Programa

 • Introducción
 • Análisis de Situación: interna y externa
 • Competencia y Benchmarking
 • Objetivos, estrategia y tácticas
 • Rol y presencia online de la marca
 • Análisis de la web: aspectos de interés
 • Social Media y Plan de Contenidos
 • Medición y control. Toma de decisiones

Inscripción

Curso subvencionado por las Agencias de Desarrollo de Bizkaia y la D.F.B. en el marco del Proyecto SUSPERTU DIGITALATendrán prioridad las personas inscritas de empresas de las comarcas/municipios de Arratia, Barakaldo, Galdakao, Enkarterri, Lea-Artibai, Meatzaldea, Mungialdea y Txorierri.

Zure Plan Digitala, funtsezkoa egoera sozial berrian – Suspertu Digitala

Zure negozioa digitalizatzea funtsezkoa da gizarte-egoera berri honetan.
Planifika ezazu zure Marketin Online estrategia: ikuspegia, publikoa, helburuak, kanalak, inbertsioa, lan-ildoak.

Lantegi praktikoa, zure negozioaren egoera digitala eta landu beharreko alderdiak ezagutzeko, betiere hedapen, erakarpen, bihurketa, salmenta eta online fidelizazioko emaitzak lortze aldera.

Helburua

Marketin Digitalean landu beharreko ildoak ulertzea eta zehaztea; ez du guztiak balio, ezta gauza bera guztientzat balio ere; enpresa, proiektu eta egoera bakoitzerako onena ezagutzea eta zehaztea.

Nori zuzendua

Marketinaren eta salmentaren arloko langileak, zuzendaritzako kideak, enpresaburuak.

Programa

 • Sarrera
 • Egoeraren analisia: barnekoa eta kanpokoa
 • Lehia eta Benchmarking-a
 • Helburuak, estrategia eta taktikak
 • Markak online duen presentzia eta betetzen duen rola
 • Web-gunearen analisia: intereseko alderdiak
 • Social Media eta eduki-plana
 • Neurketa eta kontrola. Erabakiak hartzea

Izena emateko

Bizkaiko Garapen Agentziek eta B.F.Ak diruz lagundutako ikastaroa, SUSPERTU DIGITALA proiektuaren esparruan. Arratia, Barakaldo, Galdakao, Enkarterri, Lea-Artibai, Meatzaldea, Mungialdea eta Txorierriko eskualde/udalerrien enpresetako pertsonen izen-emateek lehentasuna izango dute.