Euskaraldian entitate bezala parte hartu gura baduzu, eusGara egitasmoak behar duzun laguntza emango dizu. Hemen duzu informazioa:

Parte harteko edo zalantzak argitzeko hurrengo zenbakietan harremanetan jarri: 607 148 096/672 384 300 #euskaraldia #eusGara #garapena