KONTAKTUA

Zer da Errota?

MISIOA
Arratiako ingurune sozioekonomikoa dinamizatu

BISIOA
Eraldatze sozioekonomikoaren bitartez 2020rako eskualdeko bizitzaren kalitatea hobetzea lortu.

BALOREAK
Pertsonenganako begirunea
Ingurumenaren jasangarritasuna
Berdintasun eta aniztasunean sustatuta
Epe luzerako ikuspegiarekin
Lankidetza (eskualde mailan, antzeko beste ekimenekin…)