AUTONOMO ETA MIKROENPRESEN DIGITALIZAZIOA BULTZATZEKO DIRU-LAGUNTZA

LAGUNTZA MOTA:
Digitalizazioa, Ingurumena eta Energia-efizientzia
AURKEZPEN-EPEA:
2022/02/14 – 2023/05/31

ONURADUNAK:
(10 langiletik behera)

Mikroenpresak
Ondasun erkidegoak
Sozietate zibilak
5.000€ onuradun bakoitzeko
Kooperatibak
Lan-sozietateak
Beren konturako langileak edoautonomoak

DIRUZ LAGUNDUTAKO LERROAK

Ondorengo inbertsioak aurrera eraman dituzten enpresetanenplegua mantentzea:

Trantsizio ekologikorako inbertsioak
Trantsizio digitalerako inbertsioak

LAGUNTZAREN ZENBATEKOA

5.000€ onuradun bakoitzeko